Pågående projekt

  • Lokalförvaltningen – Renovering förskola Angered.
  • Lokalförvaltningen – Renovering förskola Eriksberg.
  • Privat fastighetsägare Renovering tvättstuga.
  • Kungsbacka – Renovering sporthall.
  • Byggservice – Varierade projekt och eftermarknad.