Pågående projekt

  • Lokalförvaltningen – Renovering skola Angered.
  • Lokalförvaltningen – Renovering Västra Frölunda.
  • Lokalförvaltningen – Renovering Backa.
  • Privat fastighetsägare Renovering kök och badrum.
  • Byggservice – Varierade projekt och eftermarknad.