Miljö & Kvalitet

ISO Certifiering

Kvalitet och miljö är viktigt för oss och våra kunder. Därför säkerställer vi vårt arbete inom dessa områden genom att certifiera oss via ISO 9001:2015 och 14001:2015.

   

För oss är det viktigt

  • Att bygga miljöriktigt med hållbara metoder.

  • Att med alla i företaget ständigt förbättra miljöarbetet.

  • Att förebygga föroreningar så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

  • Att samverka med våra kunder.

  • Att ställa miljökrav på våra leverantörer.

  • Att underlätta återvinningen och minska mängden avfall.

  • Att följa gällande lagstiftning.

  • Att lämna efter oss ett friskt levnadsboende för att man ska kunna andas lättare och leva sundare.

Verksamhetspolicy

” Vi är övertygade om att ett gott och seriöst arbete lönar sig. Vi är ett medelstort företag som kännetecknas av ansvarskänsla och nöjda kunder. ”

Råberget Entreprenad AB är en byggentreprenör verksam i västra Sverige. Vi arbetar inom verksamheterna entreprenad och byggservice, där vi fördelar vår kompetens och våra resurser efter behov. Detta medför att vi löser allt från små servicearbeten till projektering och genomförande av om- och tillbyggnader samt nyproduktioner.

Våra beställare är i huvudsak kommunala och privata fastighetsägare samt förvaltare. Vi vänder oss också mot bostadsrättsföreningar och privatkunder.

Vi arbetar med ständiga förbättringar i hela verksamheten och följer de lagar och andra krav som ställs på oss. Kraven kommuniceras till berörda underentreprenörer och vi kontrollerar att de följs.

I vårt miljöarbete ingår att skydda miljön. Det innebär att vi sorterar avfallsfraktioner som uppkommer i vår administration, på entreprenader och vid byggserviceuppdrag. Vi arbetar också för att minska onödiga transporter genom bättre planering. På så sätt ska vi minska företagets totala CO2-utsläpp.

Vi ska ta del av forskning och utveckling i branschen för att välja material och metoder som främjar miljön positivt avseende t ex energiförbrukning. Lagar och krav skall inte sätta normen, vi ska hellre driva på för att själva utvecklas, men också vara delaktiga i att förbättra och påskynda ett hållbart samhällsbyggande.

Målsättningen för bolaget är att fortsätta det goda och kvalitetsinriktade arbete som alltid varit i fokus. Vi är övertygade om att ett gott och seriöst arbete lönar sig. Vi är ett medelstort företag som kännetecknas av ansvarskänsla och nöjda kunder.

Mölnlycke 2018