Hyrespolicy

Vi arbetar för att skapa och erbjuda en trygg och trivsam boendemiljö för såväl gammal som ung. Till våra bostäder har alla möjlighet att söka och få möjlighet till eget boende. Vår hyrespolicy är transparent och alla behandlas lika.

Grundkrav

  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Du ska kunna betala hyran med en kalkyl efter Kronofogdemyndigheten fastställda om förbehållsbelopp.
  • Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Antal boende i lägenheter bör inte överskrida två personer per sovrum.
  • Som hyresgäst förbinder du dig att inte utan skriftligt medgivande från hyresvärden låta fler än det antal personer som hyreskontraktet avser samtidigt bo i lägenheten.
  • Sökande med längst registreringstid i kön prioriteras först.
  • Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring.

Personuppgiftslagen(PuL) I och med er ansökan godkänner ni att vi behandlar era personuppgifter utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen. Vi kommer att behandlar era uppgifter för administration, felanmälan tjänster och för utskick av information. Uppgifterna kommer endast vara tillgängliga för oss.