Hem

Råberget Entreprenad AB är en byggentreprenör verksam i västra Sverige. Vi arbetar inom verksamheterna entreprenad och byggservice, där vi fördelar vår kompetens och våra resurser efter behov. Detta medför att vi löser allt från små servicearbeten till projektering och genomförande av om- och tillbyggnader samt nyproduktioner.

Verksamhetspolicy

” Vi är övertygade om att ett gott och seriöst arbete lönar sig. Vi är ett medelstort företag som kännetecknas av ansvarskänsla och nöjda kunder. ”

Råberget Entreprenad AB är en byggentreprenör verksam i västra Sverige. Vi arbetar inom verksamheterna entreprenad och byggservice, där vi fördelar vår kompetens och våra resurser efter behov. Detta medför att vi löser allt från små servicearbeten till projektering och genomförande av om- och tillbyggnader samt nyproduktioner.

Våra beställare är i huvudsak kommunala och privata fastighetsägare samt förvaltare. Vi vänder oss också mot bostadsrättsföreningar och privatkunder.

Vi arbetar med ständiga förbättringar i hela verksamheten och följer de lagar och andra krav som ställs på oss. Kraven kommuniceras till berörda underentreprenörer och vi kontrollerar att de följs.

I vårt miljöarbete ingår att skydda miljön. Det innebär att vi sorterar avfallsfraktioner som uppkommer i vår administration, på entreprenader och vid byggserviceuppdrag. Vi arbetar också för att minska onödiga transporter genom bättre planering. På så sätt ska vi minska företagets totala CO2-utsläpp.

Vi ska ta del av forskning och utveckling i branschen för att välja material och metoder som främjar miljön positivt avseende t ex energiförbrukning. Lagar och krav skall inte sätta normen, vi ska hellre driva på för att själva utvecklas, men också vara delaktiga i att förbättra och påskynda ett hållbart samhällsbyggande.

Målsättningen för bolaget är att fortsätta det goda och kvalitetsinriktade arbete som alltid varit i fokus. Vi är övertygade om att ett gott och seriöst arbete lönar sig. Vi är ett medelstort företag som kännetecknas av ansvarskänsla och nöjda kunder.

Mölnlycke 2018

Våra tjänster

Råberget Entreprenad AB är ett byggföretag med flera inriktningar:

    • LOU Lagen om Offentlig Upphandling
      Majoriteten av vår verksamhet ligger idag inom LOU där vår huvudsakliga marknad är Göteborgsreginonen.

Fortsätt läsa ”Våra tjänster”

Fastigheter

Vi äger och förvaltar både kommersiella fastigheter och bostäder.
Kommersiella: Mölnlycke Centrum
Bostäder: Hällingsjö (Furubergsvägen)

Vill du veta mer så kontakta oss. För att stå i vår bostadskö, läs mer under rubriken Bostäder.

Kontakta Sofia Andersson.
Tel: 031 -338 08 80 Mail: sofia@raberget.se

Kontakta oss

Vi diskuterar gärna hur vi kan bistå dig på bästa möjliga sätt. Kontakta oss. Maila eller ring för att starta ditt nästa projekt!

Allmän kontakt
Tel: 031 338 08 80
Mail: info@raberget.se

För specifik person, se flikar under menyn ”Kontakt”.